ITLTPL
Naujienos 2014 04 16

Garbė Jėzui Kristui! 80-osios Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo metinių proga nuoširdžiai kviečiame dalyvauti budėjime Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse. Budėjimas yra skirtas jaunimui, bet pakviesti yra visi. Programą rasite ant plakato. Prašome užsiregistruoti adresu: gjbroliai@gmail.com nurodant sekančias informacijas: VARDAS PAVARDĖ AMŽIUS E-MAIL TEL. NUMERIS PARAPIJA arba MOKYKLA Telefono numeris pasiteiravimui: 8648083386. Su pagarba kun. br. Marius […]

Naujienos 2014 04 14

REKOLEKCIJOS PAVĖLAVUSIEMS Kviečiame dalyvauti Gavėnios rekolekcijose, kurios vyks Gailestingojo Jėzaus brolių vienuolyne Šv. Stepono g. 37. 2014 balandžio 14d. 17:30 Švč. Sakramento adoracija su sąžinės patikrinimu 2014 balandžio 15d. IŠPAŽINTIS: 18:30 – 19:00 ir nuo 20:00. 15:00 Dievo Gailestingumo vainikėlis Švč. Sakramento adoracija 17:30 Šv. Mišios su mąstymu (lietuvių kalba) 19:00 Šv. Mišios su mąstymu […]

Naujienos 2014 04 14

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18:00 Šv. Mišios (lt) NAKTINIS BUDĖJIMAS DIDYSIS PENKTADIENIS 15:00 Kančios liturgija (lk) 18:00 – 20:00 – IŠPAŽINTIS 20:00 Kryžiaus kelias (lt) NAKTINIS BUDĖJIMAS DIDYSIS ŠESTADIENIS 19:00 – 21:00 – išpažintis 21:00 VELYKNAKTIS (lt) VELYKŲ SEKMADIENIS 11:30 Šv. Mišios (lt) VELYKŲ PIRMADIENIS 11:30 Šv. Mišios (lk) DIEVO GAILESTINGUMO IŠVAKARĖS (2014m. balandžio 26d.) BUDĖJIMAS 14:30 […]

Naujienos 2014 04 09
Velykine Kristaus Paslaptis

VELYKINĖ KRISTAUS PASLAPTIS SU GAILESTINGOJO JĖZAUS BROLIAIS DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18:00 Šv. Mišios (lt) NAKTINIS BUDĖJIMAS DIDYSIS PENKTADIENIS 15:00 Kančios liturgija (lk) 18:00 – 20:00 – IŠPAŽINTIS 20:00 Kryžiaus kelias (lt) NAKTINIS BUDĖJIMAS DIDYSIS ŠESTADIENIS 19:00 – 21:00 – išpažintis 21:00 VELYKNAKTIS (lt) VELYKŲ SEKMADIENIS 11:30 Šv. Mišios (lt) VELYKŲ PIRMADIENIS 11:30 Šv. Mišios (lk) DIEVO […]

Naujienos 2014 04 01
Švenčiausiojo Sakramento adoracija

80-ųjų Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo metinių progą Gailestingojo Jėzaus broliai kviečia dalyvauti kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį 19.00-20.00val. vyksiančioje iškilmingoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kurios metu Šventojo Rašto šviesoje bus skelbiamas ir apmąstomas, išgyvenamas ir šlovinamas Dievo gailestingumo slėpinys. Viskas vyks prie autobusų stoties šv. Stepono g. 37 esančioje Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės koplyčioje. (Sekantis maldos vakaras […]

Naujienos 2014 02 03
Švenčiausiojo Sakramento adoracija

80-ųjų Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo metinių progą Gailestingojo Jėzaus broliai kviečia dalyvauti kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį 19.00-20.00val. vyksiančioje iškilmingoje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kurios metu Šventojo Rašto šviesoje bus skelbiamas ir apmąstomas, išgyvenamas ir šlovinamas Dievo gailestingumo slėpinys. Viskas vyks prie autobusų stoties šv. Stepono g. 37 esančioje Gailestingojo Jėzaus brolių bendruomenės koplyčioje. (Sekantis maldos vakaras […]

Naujienos 2013 12 16
Kalėdos Gailestingojo Jėzaus Brolių

Gailestingojo Jėzaus broliai yra katalikų Bažnyčios vienuolija kard. Audrio Bačkio įsteigta Lietuvoje 2005m. Adresas: Šv. Stepono g. 37 – 01312 – Vilnius Tel. 85 250 59 79 2013m. gruodžio 24d. 21:00 val. Iškilmingos Šv. Mišios 2013m. gruodžio 25d., 26 d. ir 29d. 10:30 val. Švč. Sakramento adoracija 11:30 val. Iškilmingos Šv. Mišios 2013m. gruodžio 31d.                       […]

Naujienos 2013 11 26
Kalėdų proga ruošiame dovanas vaikams

GJK, Kaip visada Kalėdų proga ruošiame dovanas vaikams iš Vaikų globos namų Grybo gatvėje Vilniuje, kur prieš antrą pasaulinį karą buvo vienuolynas, kuriame gyveno Šv. Faustina. Dabar namuose yra 75 vaikai nuo 1-19 metų. Kviečiame Jus prisijungti prie tos iniciatyvos. Dovanas (nauji dalykai) galima atnešti pas mus iki lapkričio 27d. Galima taip pat paaukoti pinigus, […]

Naujienos 2013 06 28
Atvirų durų dienos

Kas yra atvirų durų dienos? Tai galimybė gyventi vienuolišką gyvenimą keletą dienų kartu su broliais. Programoje yra: bendra ir asmeninė malda, darbas, pokalbiai su kunigu, galimybė pabūti su broliais. Kam skirtos atvirų durų dienos? Atvirų durų dienose gali dalyvauti 18-30 amž. vyrai, kurie ieško savo vietos Bažnyčioje. Kur ir kada vyks atvirų durų dienos? Gailestingojo […]

Naujienos 2013 03 23
Linkėjimai

 pal. kun. Mykolas Sopočka Linkime Jums, kad artėjančios dienos būtų susikaupimo laikas, idant galėtume su Marija Magdaliete stovėti po kryžiumi ir įsiklausyti į Jėzaus balsą besikreipiantį į Tėvą: „atleisk Jiems, nes jie nežino, ką darą”, o po trijų dienų išgirsti tą patį balsą vadinanti mus vardu (plg. Jn 20, 16). Nebijokime tada sušukti: „Rabuni”, pripažįstant […]